Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek)

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 2 stycznia 2024 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 06.01.2024

Przepraszamy za niedogodności

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 13 listopada 2023 r. (poniedziałek)

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Ze względu wysokie temperatury w dniu dzisiejszym tj 24.08.2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach czynne będzie do godz.14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Ze względu wysokie temperatury w dniu dzisiejszym tj 23.08.2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach czynne będzie do godz.14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

 

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

·       Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.

·       Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Tel: +48 729 835 550

E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Strona www: https://fen.net.pl/dbam-o-swoje-zdrowie-psychiczne-2023/

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!” Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w zw. z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Ze względu na awarię ogrzewania

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Głubczycach w dniu 20 stycznia 2022r (czwartek) czynne będzie do godz.13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Ze względu na awarię ogrzewania

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Głubczycach w dniach 18 - 19 stycznia 2022r ( wtorek , środa) czynne będzie do godz.13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Ze względu na awarię ogrzewania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach w dniu 14 stycznia 2022r ( piątek) czynne będzie do godz.12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 07 stycznia 2022 r. (piątek) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

photo_editor_ds_1641203452692.jpeg
 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że dzień 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) jest w tut. Centrum dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

dzień rodziny.jpeg

 

 

 

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

http://www.pcpr.powiatglubczycki.pl/83/105/opieka.html

 

 

Kolonia dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej

Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat ze środowiska różnych form rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w bezpłatnym dwutygodniowym wypoczynku letnim organizowanym przez ROPS w Opolu.

KOLONIA W FORMIE 11-DNIOWEGO TURNUSU (10 NOCLEGÓW)

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 3 LIPCA DO 13 LIPCA 2021

W OŚRODKU SPORTOWO - REKREACYJNYM "SANGOS" UL. ZOFII KOSSAK 43, 43 - 436 GÓRKI WIELKIE.


Organizacja kolonii może zostać unieważniona lub w istotnym stopniu ograniczona, w związku z dalszym obowiązkiem obostrzeń sanitarno - epidemiologicznych.

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) jest w tut. Centrum dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 maja 2021 r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach   od dnia 22 marca 2021 roku

będzie nieczynny dla interesantów ,

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w celu załatwienia sprawy osobiście w instytucji można załatwiać tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznego działu.

 

Sekretariat , DPS  – tel 77 485 87 73

Kierownik – tel 77 485 08 17

Dział Pieczy Zastępczej  - tel. 77 485 87 73 wew. 25

Dział Obsługi Dofinansowań  PERON   - tel. 77 485 87 73 wew 24

Księgowość - tel. 77 485 87 73 wew 24

Punkt  Interwencji Kryzysowej - tel. 77 485 08 17

 

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo nadal prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach tylko w sprawach niecierpiących zwłoki w innym przypadku informacje i porady udzielane są   telefonicznie i mailowo ( sekretariat@pcprglubczyce.pl )

Prosimy o kontakt telefoniczny , listowny (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a,48 - 100 Głubczyce) lub mailowy ().

 

                           

                                                                      Anna Bajor

                                                                           Kierownik PCPR Głubczyce

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

informuje o możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

 zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

 zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny;

 likwidacja barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się

 

 

 

 

„KOPERTY ŻYCIA”

 

          W dniu 15.01.2021 roku odebraliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Opolskiego  400 sztuk kopert życia.

Dlaczego warto mieć kopertę życia?

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

          Koperta życia to akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. W kopercie życia należy umieścić najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergiach na leki .

          W kopercie życia należy umieścić również kontakt do najbliższych osób, dane osobowe, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami należy przechowywać w lodówce, czyli miejscu, które jest praktycznie w każdym domu i jest łatwo dostępne. Kopertę życia można odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach  w sekretariacie   (na parterze) oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności ( na parterze).

 

 

 

 

 

 

Do 05.02.2021 składanie wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że do 5 lutego 2021r. podmioty zainteresowane udziałem w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w ramach obszarów B, C, D, F i G mogą składać w tutejszym Centrum stosowne projekty zawierające informacje, oświadczenia i załączniki określone w „Procedurach realizacji programu” oraz „Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów”.

W przypadku obszaru A i obszaru E wnioski należy składać  bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E Programu.

Wnioski oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

Szczegółowe  informacje dot. powyższego programu  można uzyskać w PCPR w Głubczycach w dziale PFRON  pod nr telefonu 77485 87 73 wew . 24.

 

 

 

Informujemy , że dnia 31.12.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach będzie czynne do godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest w tut. Centrum dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe 3/2020

PDFinformacja o wyborze oferty psycholog XII (1).pdf (162,88KB)
 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 3/2020

PDFzapytanie ofertowe psycholog XII.pdf (712,54KB)
DOCFORMULARZ OFERTOWY (4).doc (63,50KB)
PDFwykaz partnerów (3).pdf (192,22KB)

 

 

 

Uwaga osoby niepełnosprawne

 

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 16 listopada 2020 r


Przypominamy, iż wnioski w ramach Modułu III mogą być składane przez
System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (system SOW)
lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce nr tel. 77 485 87 73.


Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na
stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawę oprogramowania specjalistycznego

DOCogłoszenie o wyborze oferty programy specjalistyczne.doc (24,50KB)
 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawę oprogramowania

ODTzapytanie ofertowe syntezator mowy.odt (74,96KB)
 

 

 

FE_poziom_pl-1_rgb.jpeg

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Powiat Głubczycki  realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Realizator: Powiat Głubczycki  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

 

Dofinansowanie  : 289 270,00 zł ,

- w tym płatność ze środków europejskich  w kwocie : 243 796,76 zł , co stanowi 84,28% 

  dofinansowania ,

- ze środków dotacji celowej krajowej w formie współfinansowania krajowego w kwocie 45 473,24 , co stanowi 15,72% dofinansowania.

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia  COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych , rodzinnych domów dziecka , placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych  ośrodków preadopcyjnych , w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów  w okresie epidemii.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się , które pozostawały w pieczy zastępczej do 25 roku życia oraz ich opiekunowie.

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawa wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji

PDFogłoszenie o wyborze oferty meble.pdf (183,92KB)

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego

PDFOgłosznie o wyborze oferty.pdf (119,62KB)
 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego

ODTZapytanie ofertowe.odt (73,92KB)
ODTspecyfikacja.odt (14,86KB)
 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

PDFOgłosznie o wyborze oferty.pdf (122,55KB)
 

 

 

 

Informacja o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

 

 

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Kierownika  PCPR w Głubczycach  z dnia 30 września br. został powołany Koordynator ds. dostępności  - Pani Zofia Hołowacz.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji lokalu, w którym mieści się siedziba PCPR w Głubczycach oraz określenie minimalnych wymagań lokalu w zakresie zapewnienia ich dostępności,

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PCPR w Głubczycach

5) monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnym potrzebami.

 

 

                                                                                              Kierownik PCPR w Głubczycach

                                                                                                              Anna Bajor

 

 

 

Nabór kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolontariuszy do wspomagania w nauce oraz opiece nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu głubczyckiego.

JPEGOgłoszenie.jpeg (78,97KB)
JPEGgrupa wsparcia 2020.jpeg (101,48KB)
 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawę wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny

ODTzapytanie ofertowe meble.odt (72,61KB)
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

ODTzapytanie ofertowe.odt (74,92KB)
 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje ,że  dzień 17 sierpnia 2020r.  ( poniedziałek) jest w tut. Centrum dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela (15 sierpnia 2020r).

 

 

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym

 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że Zarząd PFRON  w dniu 21 lipca 2020 r. podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś  w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

Wprowadzenie do kierunków brzegowych postanowień, zgodnie z którymi pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku uczestnikami placówek wymienionych w katalogu umożliwia rozpatrzenie pozytywnie wniosków osób, które były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało, ale złożyły bądź złożą wniosek w terminie późniejszym (a na dzień jego złożenia czy podejmowania decyzji przez realizatora nie są już podopiecznymi placówki).

PDFFormularz wniosku M III po zmianach.pdf (638,80KB)
 

 

 

 

 

W dniu 12 czerwca 2020 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach będzie nieczynne.

 

 

 

 

 

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w celu załatwienia sprawy osobiście w instytucji można załatwiać tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznego działu.

 

Sekretariat , DPS  – tel 77 485 87 73

Kierownik – tel 77 485 08 17

Dział Pieczy Zastępczej  - tel. 77 485 87 73 wew. 25

Dział Obsługi Dofinansowań  PERON   - tel. 77 485 87 73 wew 24

Księgowość - tel. 77 485 87 73 wew 24

Punkt  Interwencji Kryzysowej - tel. 77 485 08 17

 

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo nadal prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach tylko w sprawach niecierpiących zwłoki w innym przypadku informacje i porady udzielane są   telefonicznie i mailowo ( sekretariat@pcprglubczyce.pl )

Prosimy o kontakt telefoniczny , listowny (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a,

 48 - 100 Głubczyce) lub mailowy ().

Jednocześnie informuję, że wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw znajdą Państwo  na naszej stronie internetowej.

 W przypadku, gdy nie będą Państwo mogli zgłosić się w umówionym terminie, prosimy o informację telefoniczną.

 

                                                                                                             Kierownik PCPR

                                                                                                                     Anna Bajor

 

 

 

 

 

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.

PFRON udostępni funkcjonalność pełnej obsługi składanych wniosków w systemie łącznie z przygotowaniem elektronicznych przelewów dla systemów finansowo-księgowych oraz wsparcie Infolinii 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Korzystanie z systemu zarówno dla wnioskodawcy, jak i realizatora możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np.  drogą pocztową ).

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem:

www.pfron.org.pl

PDFwniosek modul III.pdf (629,63KB)
 

 

 

 

KOMUNIKAT 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia PFRON przypominamy  o możliwości składania wniosków w ramach:

 

 • programu Aktywny Samorząd,
 • dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

 

za pośrednictwem platformy internetowej sow.pfron.org.pl                                   

bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Zapraszamy również do kontaktu z infolinią PFRON dostępną od poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 800 889 777  gdzie można uzyskać informację o wnioskach składanych za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON.


Dodatkowo w godz. 9.00-20.00 uruchomiliśmy specjalną infolinię dla osób niepełnosprawnych, która dostępna jest pod numerem 517 373 975.

PDFKomunikat.pdf (253,60KB)
 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Głubczycach uruchamia bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób, które nie potrafią sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, epidemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami. W szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore oraz inne wymagające wsparcia.

Wsparcie udzielane jest formie elektronicznej oraz poprzez rozmowy telefoniczne. Można napisać na adres: interwencjakryzysowa@pcpglubczyce.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 774850817.
Interwent kryzysowy dyżurujący w Punkcie Interwencji Kryzysowej jest do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach w związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem od dnia 17 marca 2020 r. zostanie zamknięte do odwołania dla obsługi petentów!!!

Pracownicy będą dostępni drogą mailową, telefoniczną oraz przez ePUAP!

 

 

 

                     Kierownik PCPR

                          Anna Bajor

 

 

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że od dnia 12 marca 2020 roku

osobiście w instytucji można załatwiać tylko sprawy niecierpiące zwłoki.

 

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach tylko w sprawach niecierpiących zwłoki w innym przypadku informacje i porady udzielane są wyłącznie  telefonicznie i mailowo ( sekretariat@pcprglubczyce.pl )

Prosimy o kontakt telefoniczny , listowny (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a, 48 - 100 Głubczyce) lub mailowy ()..

Jednocześnie informuję, że wszelkie niezbędne informacje dotyczace sposobu załatwiania spraw znajdą Państwo  na naszej stronie.

 

Sekretariat – tel 77 485 87 73

Kierownik – tel 77 485 08 17

Dział Pieczy Zastępczej  - tel. 77 485 87 73 wew. 25

Dział Obsługi Dofinansowań  PERON   - tel. 77 485 87 73 wew 24

Księgowosc - tel. 77 485 87 73 wew 24

Punkt  Interwencji Kryzysowej - tel. 77 485 08 17

 

W przypadku, gdy nie będą Państwo mogli zgłosić się w umówionym terminie, prosimy o informację telefoniczną.

 

 

                                                                                                    Kierownik PCPR

                                                                                                         Anna Bajor

 

 

 


 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

 

Informujemy, iż w 2020 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2020 roku realizowane będą następujące obszary:
Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 10.02.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach ul. Sobieskiego 5a

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW PFRON TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH ORAZ ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

 

Już od 1 stycznia 2020 roku wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON turnusu rehabilitacyjnego oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu oraz w dzień wolny od pracy.
Za pomocą darmowego systemu SOW

http://sow.pfron.org.pl


Jedynym warunkiem złożenia dokumentów za pomocą wyżej wymienionego systemu jest: dostęp do Internetu oraz posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

PDFNieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku.pdf (200,79KB)
 


 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informuje, że dzień 27 grudnia 2019 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 14 grudnia 2019r.


 

 

 

 

Dodatkowe środki PFRON w ramach zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

PDFInformacja listopad2019.pdf (199,28KB)
 


 

 

Zmiany w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III

PDFZmiany w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III.pdf (369,81KB)
 


 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Głubczycach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia.

PDFgrupa wsparcia.pdf (304,00KB)
 

 

 

 

Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego

w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023

PDFOgłoszenie Starosty - nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych-3.pdf (333,57KB)
 


 

 

Dodatkowe środki PFRON w ramach zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała o zwiększeniu środków finansowych w kwocie 34.600,00 zł.  w ramach zadania z rehabilitacji społecznej, jakim jest dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne do składania wniosków na powyżej wymienione zadanie.  

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego

 

Odbiorcami pomocy są osoby posiadające:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie -10% ceny brutto wózka.

Wnioski dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd”- druki do pobrania lub osobiście w naszej instytucji.

!!!!Termin składania wniosków do dnia 30.08.2019 !!!!!

Kontakt: 774850817, 774858773

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informuje, że dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 11 maja 2019r.

 

 

 

31 grudnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach będzie czynne do godz. 12:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia br. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach będzie
czynne dla interesantów w godz. 7:00 - 12:00.

 

 

Realizacja projektu „Jestem przy Tobie – razem zrozumiemy Alzheimera” Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

PDFInfo_prasowe_Razem_Zrozumiemy_Alzheimera_2018.pdf (249,86KB)
 

 

 

 

12.06.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2017.pdf (395,28KB)
 

 

 

02.12.2016

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

PDFPROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2017.pdf (201,75KB)
 

 

 

24.10.2016

Ogłoszenie zapraszające organizacje pozarządowe do udziału w konkurskie

PDFKonkurs gotowi do pracy.pdf (262,49KB)

 

 

11.10.2016

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFINFORMACJA o wynikach naboru.pdf (110,69KB)
 

 

24.09.2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2016.pdf (237,45KB)
 

 

 

 

1) Program Korekcyjno Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie 

 

Grupę docelową stanowią pełnoletnie osoby (mężczyźni, kobiety) stosujące przemoc wobec rodziny:

- skazane prawomocnym wyrokiem sądu z art. 207 kk par 1. lub inne przeciwko rodzinie i opiece w powiązaniu z w/w art. , na które sąd nałożył obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

-  skierowane przez instytucje działające na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

-  zgłaszające się dobrowolnie po pomoc do PCPR .

Czynnikami decydującymi  do udziału osoby są możliwości intelektualne pozwalające na uczestniczenie w zajęciach ( zdolność rozumienia realizowanych zadań) oraz podpisanie zgody na uczestnictwo w programie.

            W przypadku osób stosujących przemoc, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu,  narkotyków , lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych,  kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia ,            a oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 

Główne cele programu:

 1. Eliminowanie postaw antyspołecznych poprzez edukację sprawców przemocy,
 2. Ochrona ofiary poprzez pomoc w zmianie czynników psychologicznych uwalniających przemoc u sprawcy,
 3. Zwiększenie świadomości u sprawców przemocy odnośnie szkodliwości ich czynów,
 4. Rozwój zachowań alternatywnych wobec przemocowych.
 5. W miarę potrzeb motywowanie sprawców do podejmowania terapii odwykowej od substancji psychoaktywnych.

 

Zadania programu:

1.  Zmiana przekonań, wyobrażeń, mitów na temat przemocy w rodzinie.

2.  Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy.

3.  Zmobilizowanie agresora do uświadomienia sobie przyczyn zachowań.

4.  Kształtowanie umiejętności kontroli zachowań przemocowych.

5.  Wzbogacenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz rozwój    

    samowiedzy.

 1. Wzbogacanie wiedzy odnośnie związków przemocy w rodzinie z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
 2. Wzbogacenie wiedzy odnośnie przemocy seksualnej
 3. Zwiększenie zasobu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.

 

 

2) Program korekcyjno – Edukacyjnego dla  Młodocianych Sprawców Przemocy w Rodzinie

 

Grupę docelową stanowią młodociane osoby w wieku 13- 18 lat stosujący przemoc domową (wobec bliskich - rodziców, rodzeństwa, partnerów itp):

-  skierowane przez sąd do udziału w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych

-  skierowane przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy , a także szkoły.

-  zgłaszające się dobrowolnie do PCPR wraz z prawomocnym opiekunem.

Czynnikami decydującymi  do udziału osoby są możliwości intelektualne pozwalające na uczestniczenie w zajęciach ( zdolność rozumienia realizowanych zadań) oraz podpisanie przez opiekuna zgody na uczestnictwo w programie.

W przypadku młodocianych stosujących przemoc, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu,  narkotyków , lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych  kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia , a ddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 

            Główne cele programu:

1. Eliminowanie postaw antyspołecznych poprzez edukację sprawców przemocy,

2. Ochrona ofiary poprzez pomoc w zmianie czynników psychologicznych uwalniających przemoc u sprawcy,

3. Zwiększenie świadomości u sprawców przemocy odnośnie szkodliwości ich czynów,

4. Rozwój zachowań alternatywnych wobec przemocowych.

5. W miarę potrzeb motywowanie sprawców do podejmowania terapii odwykowej od substancji psychoaktywnych.

 

Zadania programu:

1.  Zmiana przekonań, wyobrażeń, mitów na temat przemocy w rodzinie.

2.  Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy.

3.  Zmobilizowanie agresora do uświadomienia sobie przyczyn zachowań.

4.  Kształtowanie umiejętności kontroli zachowań przemocowych.

5.  Wzbogacenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz rozwój    

    samowiedzy.

6. Wzbogacanie wiedzy odnośnie związków przemocy w rodzinie z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

 1. Wzbogacenie wiedzy odnośnie przemocy seksualnej
 2. Zwiększenie zasobu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.

 

Programy realizowane   są w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach w formie zajęć indywidualnych lub w przypadku większej liczby uczestników,   w formie zajęć grupowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie, łącznie 15 sesji.

Czas realizacji sesji programowych  to godziny popołudniowe (od ok. godziny 17°° do 20°°).

 

 

            Wszelkie informacje można uzyskać pod  tel. 774850817

 

                                  osoba do kontaktu: Katarzyna Sobczak

 

OGŁOSZENIE DOTYCZACE STUDENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Fundusz XIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym pn.” OTWARTE DRZWI”.

Kategorie prac:

1.rehabilitacja społeczna,

2.rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

3.rehabilitacja medyczna ( dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić : dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Termin składania prac: do 25 lipca 2016r.

Regulamin konkursu dostępny jest na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: tutaj

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

DODATEK WYCHOWAWCZY „500+”

 

INFORMACJA

 

    Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Powyższy dodatek udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej, który należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 5a , pokój 4-6(I piętro) .

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

Informacje w sprawie składania wniosków  można uzyskać pod nr telefonu 77 485 87 73 wew.25

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2016 mogą być objęte następujące obszary:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5, 48 – 100 Głubczyce  tel.: (77) 485 87 73,

Ustala się termin na składanie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5, 48 – 100 Głubczyce  do dnia 4 kwietnia 2016r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr  126/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2015 z dnia 21 października 2015r. zatwierdzająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”;
 • Uchwała Zarządu PFRON nr 126/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku;
 • Uchwały Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2016 roku w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

DOCZal_nr_5_do_procedur.doc (326,50KB)

DOCZal_nr_6_do_procedur.doc (138,00KB)