Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: pcpr
znaleziono plików: 1 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 13

 • informacje_wr
  ... powyższego programu  można uzyskać w pcpr w Głubczycach w dziale PFRON  pod nr ...
 • Program BIP
  ... się dobrowolnie po pomoc do pcpr . ...... -  zgłaszające się dobrowolnie do pcpr wraz z prawomocnym opiekunem. ...
 • Program
  ... się dobrowolnie po pomoc do pcpr . ...... -  zgłaszające się dobrowolnie do pcpr wraz z prawomocnym opiekunem. ...
 • informacje_AS
  ... Więcej informacji można uzyskać na stronie: pcpr Głubczyce pcpr. ...... Więcej informacji można uzyskać na stronie: pcpr Głubczyce pcpr. ...... Więcej informacji można uzyskać na stronie: pcpr Głubczyce pcpr. ...
 • struktura organizacyjna_BIP
  ... Kierownik kierownik@pcprglubczyce. ...... Główny księgowy ksiegowosc@pcprglubczyce. ...... socjalnej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... Samodzielny referent pfron@pcprglubczyce. ...... socjalny pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... Inspektor sekretariat@pcprglubczyce. ...... interwencjakryzysowa@pcprglubczyce. ...... socjalnej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... zastępczej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... pieczy zastępczej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...
 • Dane teleadres_BIP
  ... zmiana adresów email: e-mail: sekretariat@pcprglubczyce. ...... dotychczasowy adres: pcpr-glubczyce@o2. ...... platforma usług administracji publicznej) /pcprglubczyce/SkrytkaESP ...
 • Aktualności_BIP
  ... W SIEDZIBIE pcpr Poniedziałek-piątek    ...
 • Punkt Interwencji Kryzysowej
  ... 77 485 08 17 interwencjakryzysowa@pcprglubczyce. ...
 • Działy i stanowiska
  ... Kierownik kierownik@pcprglubczyce. ...... Główny księgowy ksiegowosc@pcprglubczyce. ...... socjalnej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... Samodzielny referent pfron@pcprglubczyce. ...... socjalny pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... Inspektor sekretariat@pcprglubczyce. ...... interwencjakryzysowa@pcprglubczyce. ...... socjalnej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... zastępczej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...... pieczy zastępczej pieczazastepcza@pcprglubczyce. ...
 • Regulamin Organizacyjny
  ... opiniowanie na wniosek Kierownika pcpr wytyczenia powództwa o zasądzenie świadczeń ...
 • Statut PCPR
  ... Pomocy Rodzinie w Głubczycach, zwane dalej „pcpr”, jest jednostką organizacyjną Powiatu ...... Siedziba pcpr mieści się w Głubczycach przy ul. ...... Obszar działania pcpr w Głubczycach obejmuje teren Powiatu ...... pcpr jest wpisane do Krajowego Rejestru ...... pcpr jest organizatorem pieczy zastępczej na ......   Rozdział II Zakres działania pcpr §6. ...... pcpr  realizuje zadania  Powiatu ...... W realizacji zadań pcpr współdziała z organami administracji ...... Rozdział III Gospodarka finansowa pcpr §7. ...... pcpr jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę ...... wysokości kwot ujętych w planie finansowym pcpr. ...... plan finansowy obejmujący dochody i wydatki pcpr zatwierdzony na podstawie uchwały budżetowej ...... pcpr prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość ...... Do realizacji zadań statutowych pcpr pozyskuje środki z Państwowego Funduszu ...... pcpr posiada własny rachunek bankowy. ...... Dochody realizowane przez pcpr gromadzone są na wyodrębnionym rachunku ...... Rozdział IV Organizacja wewnętrzna pcpr §8. ...... Działalnością pcpr kieruje Kierownik, który odpowiada za ...... Kierownik reprezentuje pcpr na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w ......     Kierownika pcpr  zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w ...... Kierownik pcpr jest pracodawcą w rozumieniu przepisów ...... w stosunku do pracowników zatrudnionych w pcpr. ...... Regulamin Organizacyjny pcpr uchwala Zarząd Powiatu w Głubczycach. ...... Kierownik pcpr wydaje regulaminy i zarządzenia związane z ...... Wszelkie zmiany statutu pcpr mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu ...
 • Kontakt
  ... email: aktualny adres e-mail: sekretariat@pcprglubczyce. ...... dotychczasowy adres: pcpr-glubczyce@o2. ...
 • Aktualności
  ... pcpr. ......   telefonicznie i mailowo ( sekretariat@pcprglubczyce. ...... - 100 Głubczyce) lub mailowy (sekretariat@pcprglubczyce. ...... Kierownik pcpr Głubczyce       ...... powyższego programu  można uzyskać w pcpr w Głubczycach w dziale PFRON  pod nr ...... że Zarządzeniem Kierownika  pcpr w Głubczycach  z dnia 30 września br. ...... lokalu, w którym mieści się siedziba pcpr w Głubczycach oraz określenie minimalnych ...... w dostępie do usług świadczonych przez pcpr w Głubczycach 5) monitorowanie ...... Kierownik pcpr w Głubczycach      ......   telefonicznie i mailowo ( sekretariat@pcprglubczyce. ...... - 100 Głubczyce) lub mailowy (sekretariat@pcprglubczyce. ...... pcpr         ......           Kierownik pcpr         ...... telefonicznie i mailowo ( sekretariat@pcprglubczyce. ...... 48 - 100 Głubczyce) lub mailowy (sekretariat@pcprglubczyce. ...... pcpr        ...... się dobrowolnie po pomoc do pcpr . ...... -  zgłaszające się dobrowolnie do pcpr wraz z prawomocnym opiekunem. ...