Druki do pobrania

DRUKI obowiązujące w roku 2024

PDFSPRZĘT REHABILITACYJNY - Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.pdf (954,48KB)
PDFPRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf (1,13MB)
PDFSPORT KULTURA TURYSTYKA I REKREACJA Wniosek o dofinansowanie sportu kultury turystyki i rekreacji.pdf (935,19KB)
PDFBARIERY TECHNICZNYCH - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.pdf (919,88KB)
PDFBARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf (888,40KB)
PDFTURNUS REHABILITACYJNY - Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf (994,67KB)
PDFBARIERY ARCHITEKTONICZNE -Wniosek odofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.pdf (948,85KB)
 

 

 

DRUKI obowiązujące w roku 2023

PDFTurnus rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf (990,62KB)
PDFSprzę rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.pdf (890,54KB)
PDFSport kultura rekreacja i turystyka - Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu kultury rekreacji i turystyki.pdf (937,84KB)
PDFPrzedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf (1,09MB)
PDFLikwidacja barier w komunikowaniu się - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf (824,92KB)
PDFLikwidacja barier technicznych - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.pdf (920,38KB)
PDFLikwidacja barier architektonicznych - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.pdf (882,18KB)

 

DRUKI na rok 2022

PDFTurnus rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.pdf (721,24KB)
PDFSport Kultura Turystyka i Rekreacja Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.pdf (938,93KB)
PDFSprzęt rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.pdf (878,35KB)
PDFBariery w komunikowaniu się - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf (1,25MB)
PDFPrzedmioty ortopedczne - Wniosek o dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.pdf (768,49KB)
PDFBariery architektoniczne - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych RS LBA.pdf (707,58KB)
PDFBariery techniczne - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.docx.pdf (846,75KB)