Druki do pobrania

DRUKI obowiązujące w roku 2022

PDFTurnus rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.pdf
PDFSport Kultura Turystyka i Rekreacja Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.pdf
PDFSprzęt rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.pdf
PDFBariery w komunikowaniu się - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf
PDFPrzedmioty ortopedczne - Wniosek o dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.pdf
PDFBariery architektoniczne - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych RS LBA.pdf
PDFBariery techniczne - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.docx.pdf


 

 

DRUKI na rok 2021

PDF2021 turnus Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON turnusu rehabiltacyjnego.pdf
PDF2021 tech Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.pdf
PDF2021 sprzęt reh Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych.doc.pdf
PDF2021 Sport, kultura rekreacja, turystyka Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych..pdf
PDF2021 ortpomWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzemia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf
PDF2021 kom Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.doc.pdf
PDF2021 arch Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.doc.pdf