Działy i stanowiska

Działy i stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach :

 

1. Sekretariat – tel. 77 485 87 73
2. Dział pieczy zastępczej –  tel. 77 485 87 73 wew. 25
3. Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 77 485 87 73 wew. 24
4. Dział Księgowości tel. 77 485 87 73 wew .24
5.. Punkt Interwencji Kryzysowej tel. 77 485 08 17
 


 

STANOWISKA

Anna Bajor

Kierownik

tel. 77 4850817

Izabela Łosyk-Wal

Główny księgowy

tel.774858773 wew.24

Małgorzata Wojtkiewicz

Starszy specjalista 
pracy socjalnej

tel. 774858773 wew. 25

Małgorzata Uksik

Samodzielny referent

tel.774858773 wew. 24

 

Ewelina Stepków

Starszy  pracownik socjalny

tel.774858773 wew. 25

Zofia Hołowacz

Inspektor

tel.774858773 wew.22

Katarzyna Sobczak

Starszy pracownik socjalny    

interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl

tel.774850817

Katarzyna Ledniowska

Aspirant pracy socjalnej

tel.774858773 wew.25

     

Katarzyna Wieliczko

Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

tel. 774858773 wew.25

Anna Nawara –Tromsa Młodszy koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

tel.774858773 wew.25