AKTYWNY SAMORZĄD 2024 r.

Program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach zaprasza do udziału w programie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www. pcpr.powiatglubczycki.pl lub www.pfron.org.pl

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ DEDYKOWANĄ DO TEGO CELU PLATFORMĘ INTERNETOWĄ

SOW (System Obsługi Wsparcia)

POD ADRESEM https://sow.pfron.org.pl/ posiadać profil zaufany ePUAP (darmowy) lub kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I                                           od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.

MODUŁ II (semestr letni)                   od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.

MODUŁ II (semestr zimowy)                            od 10.09.2024r. do 10.10.2024r.

MODUŁ I

Zadanie

Nazwa zadania

Kryteria uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

Obszar A

A1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie                                      o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienia

- dysfunkcja narządu ruchu

A2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej

- dysfunkcja narządu ruchu

A3

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej

- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

A4

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu słuchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar B

Zadanie

Nazwa zadania

Kryteria uczestnictwa

B1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

B2

Dofinansowanie szkoleń                       w zakresie obsługi nabytego             w ramach programu sprzętu elektronicznego                                     i oprogramowania

- pomoc udzielana w ramach Obszaru B

B3

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- umiarkowany stopień niepełnosprawności

- dysfunkcja narządu wzroku,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

B4

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie                               o niepełnosprawności

- dysfunkcja narządu słuchu

- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

B5

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

- pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar C

Zadanie

Nazwa zadania

Kryteria uczestnictwa

C1

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

C2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego                      o napędzie elektrycznym

 

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

C3

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego                      w programie

C4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania

- stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego                      w programie

 

C5

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

 

         Nazwa zadania

Kryteria uczestnictwa

 

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- aktywność zawodowa

- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

 

      Nazwa zadania

Kryteria uczestnictwa

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

- znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności;

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce, 

lub pod numerem telefonu 774858773 wew. 24

 

PDFAKTYWNY SAMORZĄD 2024.pdf (426,92KB)
 

 

 

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD – 2023

RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA 2023 ROK

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/ 

„Aktywny Samorząd” - Moduł I i II

UWAGA!

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

POPRZEZ DEDYKOWANĄ DO TEGO CELU PLATFORMĘ INTERNETOWĄ SOW (System Obsługi Wsparcia) POD ADRESEM

https://sow.pfron.org.pl/ 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ I NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE

W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 

 • Od 01 marca do 31 sierpnia 2023 r.

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ II NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 

 • od 01 marca do 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),

 

 • od 09 września do10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

 

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

 

Aby złożyć wniosek w Module I i Module II za pośrednictwem SOW należy:

Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2023 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców  w następujących sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

Ważne terminy dla osób z niepełnosprawnościami

Termin

Opis

   

01.03.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

31.05.2023

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)

31.08.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

 

 

UWAGA!

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.pfron.pl, www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce, pod numerem telefonu 774858773 wew. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD – 2022

RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA 2022 ROK

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

 

„Aktywny Samorząd” - Moduł I i II

UWAGA!

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

POPRZEZ DEDYKOWANĄ DO TEGO CELU PLATFORMĘ INTERNETOWĄ SOW POD ADRESEM

https://sow.pfron.org.pl/

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ I NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE

W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 

 • Od 01 marca do 31 sierpnia 2022 r.

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ II NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • od 01 marca do 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • od 10 września do 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

 

 

 

Aby złożyć wniosek w Module I i Module II za pośrednictwem SOW należy:

Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2022 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w następujących sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2022

Termin Opis
01.03.2022 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu
01.03.2022 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
31.03.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
29.04.2022 Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2022 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2022 r.)
31.08.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I
10.10.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023
06.12.2022 Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
31.12.2022 Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
31.08.2023 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2022 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

UWAGA!

Więcej informacji można uzyskać na stronie: PCPR Głubczyce pcpr.powiatglubczycki.pl

www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, pok. nr 7, pok. nr 1, 48-100 Głubczyce, pod numerem telefonu; 774850817 lub 774858773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD – 2021

RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2021 ROK 

W dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2021 r.

 

„Aktywny Samorząd” - Moduł I i II

UWAGA!

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

POPRZEZ DEDYKOWANĄ DO TEGO CELU PLATFORMĘ INTERNETOWĄ SOW POD ADRESEM

https://sow.pfron.org.pl/

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ I NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE              

W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 

 • Od 01 marca do 31 sierpnia 2021 r.

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ II NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • od 01 marca do 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • od 10 września do 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

 

 

 

Aby złożyć wniosek w Module I i Module II za pośrednictwem SOW należy:

Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2021 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w następujących sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

 

 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

„Aktywny Samorząd – 2021”:

Termin

Opis

 

01.03.2021

 

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu

 

01.03.2021

 

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

30.04.2021

 

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

31.05.2021

 

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021 r.)

 

 

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

 

 

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

06.12.2021

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2021

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2022

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

UWAGA!

Więcej informacji można uzyskać na stronie: PCPR Głubczyce pcpr.powiatglubczycki.pl

www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, pok. nr 7, pok. nr 1, 48-100 Głubczyce, pod numerem telefonu; 774850817 lub 774858773

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Aktywny Samorząd na rok 2019

              RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2019 ROK 

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął

PDFKierunki działań oraz warunki brzegowe 2019.pdf (470,84KB)
 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

„Aktywny Samorząd – 2019”:

 

Termin

Opis

15.04.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I 

30.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach Modułu I 

11.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1- cykl) 2018/2019

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1- cykl) 2018/2019

23.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2 cykl) 2019/2020

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2019/2020

UWAGA!

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a , pok. nr 5, pok. nr 1, 48-100 Głubczyce,  pod numerem telefonu; 774850817 lub 774858773

 

 

 

„Aktywny Samorząd”- Moduł II

UWAGA!

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Wnioski można składać od dnia 23.09.2019 do 10.10.2019r.

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)
Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

 Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 

 

„ Nabór wniosków o dofinasowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym” – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego

 

Odbiorcami pomocy są osoby posiadające:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie -10% ceny brutto wózka.

Wnioski dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd”- druki do pobrania lub osobiście w naszej instytucji.

!!!! Przedłużony termin składania wniosków do dnia 30.09.2019 !!!!!

Kontakt: 774850817, 774858773

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

AKTYWNY SAMORZĄD – 2020

RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2020 ROK 

W dniu 07 stycznia 2020 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął

PDFkierunki_dzialan_as_2020-2.pdf (744,51KB)
 

 

„Aktywny Samorząd” - Moduł I i II

UWAGA!

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ DEDYKOWANĄ DO TEGO CELU PLATFORMĘ INTERNETOWĄ SOW POD ADRESEM  https://sow.pfron.org.pl/

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ I NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE              

W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 

 • Od 01 marca do 31 sierpnia 2020 r.

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁ II NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE              W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • od 01 marca do 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
 • od 10 września do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

 

 

 

Aby złożyć wniosek w Module I i Module II za pośrednictwem SOW należy:

Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców                   w następujących sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

 

 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

„Aktywny Samorząd – 2020”:

Termin

Opis

 

01.03.2020

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2020r. wniosków o dofinansowanie     w Module I w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 

31.08.2020

 

Termin zakończenia przyjmowania w 2020r. wniosków o dofinansowanie     w Module I w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 

 

 

 

01.03.2020

 

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w Module  II- 1 cykl w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 

 

31.03.2020

 

 

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w Module II- cykl 1 w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 

 

 

 

31.05.2020

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II- 1 cykl (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)

 

 

 

10.09.2020

 

 

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II-2 cykl w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 

10.10.2020

 

 

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II- 2 cykl w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

 

 

 

UWAGA!

Więcej informacji można uzyskać na stronie: PCPR Głubczyce pcpr.powiatglubczycki.pl

www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, pok. nr 7, pok. nr 1, 48-100 Głubczyce, pod numerem telefonu; 774850817 lub 774858773

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Aktywny Samorząd na rok 2019

              RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2019 ROK 

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął

PDFKierunki działań oraz warunki brzegowe 2019.pdf (470,84KB)
 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

„Aktywny Samorząd – 2019”:

 

Termin

Opis

15.04.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I 

30.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach Modułu I 

11.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1- cykl) 2018/2019

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1- cykl) 2018/2019

23.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2 cykl) 2019/2020

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2019/2020

UWAGA!

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a , pok. nr 5, pok. nr 1, 48-100 Głubczyce,  pod numerem telefonu; 774850817 lub 774858773

 

 

 

„Aktywny Samorząd”- Moduł II

UWAGA!

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Wnioski można składać od dnia 23.09.2019 do 10.10.2019r.

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)
Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

 Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 

 

„ Nabór wniosków o dofinasowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym” – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego

 

Odbiorcami pomocy są osoby posiadające:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie -10% ceny brutto wózka.

Wnioski dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd”- druki do pobrania lub osobiście w naszej instytucji.

!!!! Przedłużony termin składania wniosków do dnia 30.09.2019 !!!!!

Kontakt: 774850817, 774858773